Kuntavaaliohjelma 2021-2025

HYVÄ KAUHAVA!

Kokoomuksen tavoitteena on Kauhavan aseman vahvistaminen Etelä-Pohjanmaan maakunnan
pohjoisosan vireänä seutukaupunkina, jossa on hyvät, saatavilla olevat palvelut ja monipuolinen
elinkeinorakenne. Väkiluvun lasku pysäytetään aktiivisella yleis- ja tonttimarkkinoinnilla sekä
kaupunginosien viihtyvyyteen panostamalla. Hyvän ja vetovoimaisen asuinympäristön perusta on,
että koko yhteisö voi hyvin ja toimii alueemme hyväksi. Kokoomus haluaa edistää kaupunginosien
aktiivisuutta oman lähiympäristön kehittäjänä.


Kaupungin taloudesta pidetään hyvää huolta. Kauhavan verotason on oltava ennustettava ja
kilpailukykyinen. Haluamme välttää kuntaveron ja kiinteistöverojen korotukset tulevalla
vaalikaudella. Kauhavan kokoluokka riittää kokoomukselle. Emme tavoittele uusia kuntaliitoksia.
Yritykset työllistävät jatkossakin Kauhavalla Suomen yritysystävällisimmässä toimintaympäristössä.
Kaupunki toimii hyvässä yhteistyössä alueen elinkeinoelämän kanssa ja huolehtii hankinnoissa
paikallisten toimijoiden mahdollisuudesta osallistua kilpailutuksiin. Yksityisen sektorin palveluilla
täydennetään julkisia palveluja. Lupaprosesseja ja neuvontaa sujuvoitetaan. Yrityksille on tarjolla
erikokoisia tontteja kaikissa kaupunginosissa hyödyntäen erityisesti VT 19 ja KT 63 varsia.
Kaupungin kiinteistöjä huolletaan ja kunnostetaan. Samalla luovutaan tarpeettomista
kiinteistöistä. Kaupunki panostaa työntekijöidensä hyvinvointiin ja kehittää työskentelyolosuhteita
sekä esimies- ja alaistaitoja. Laadukkaat digitaaliset palvelut tulee olla saavutettavissa koko
kaupungin alueella.


Kaupungin päätöksenteon tulee olla ennakoitavaa, rakentavaa ja luottamusta herättävää.
Luottamushenkilöiden yhteishengen luomiseen panostetaan heti kuntavaalikauden alussa.
Keskeisistä hankkeista annetaan luottamushenkilöille ennakkotietoa päätöksentekoa varten.
Kauhavan kouluverkkoon on tehty mittavia muutoksia ja investointeja. Kokoomuksen näkemyksen
mukaan vaalikaudella 2021-2025 investoinnit ja niihin liittyvät kouluverkkolinjaukset viedään
suunnitellusti loppuun, mutta uusia rakenneuudistuksia ei käynnistetä. Verkostomaista opiskelua
kehitetään. Sivistystoimen työ rauhoitetaan opetuksen laadulliseen kehittämiseen. Kauhavan
palvelujen perheystävällisyyttä tuetaan.


Hyvinvointikeskuksen valmistuminen syksyllä 2022 turvaa laadukkaiden sosiaali- ja
terveyspalveluiden saatavuuden Kauhavalla. Siitä tulee soteuudistuksen jälkeen Etelä-Pohjanmaan
hyvinvointialueen pohjoinen osaamiskeskus. Nykyisillä terveysasemilla turvataan erityisesti tietyt
senioreille ja koululaisille tarkoitetut peruspalvelut.
Kaupungin edunvalvontaa ja sidosryhmätyötä kehitetään. Tavoitteena on Kauhavan aseman
vahvistaminen osana suomalaista seutukaupunkiverkostoa. Painopistealueina ovat erityisesti
liikenneyhteyksien kehittäminen, monipaikkaisen asumisen vahvistaminen sekä kaupunkiin
suuntautuvan matkailun edellytysten parantaminen.


Kunnallisvaaliehdokkaat 2021

Ala-Rantala Tiina, Palveluyksikön johtaja

Erkinheimo Jani, Myyntiedustaja

Haapaharju Johanna, Floristi

Haapala Tuula (sit.) Tradenomi, AMK

Haapsaari Eeva (sit.) Eläkeläinen

Hauhia Janne, Ajoneuvoasentaja

Heikkilä Ville-Pentti, Yrittäjä

Herrala Juha-Matti, Taloushallinnon ammattilainen, opiskelija

Hietamäki Petri, Yrittäjä

Hiltunen Taneli , Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

Huhtala Taina KM, erityisopettaja

Härkönen Juha, Kivimies

Janhunen Kari, Eversti evp

Joensuu Seppo, Myyntiedustaja

Kauppi Tapani (sit.), Yrittäjä

Keltto Jussi (sit.), Kaukolämpöasentaja

Keskinen Jani, Logistiikkatyöntekijä

Kivenmäki Jukka, Yrittäjä

Korpi Lea, Diplomipianisti, koulutusalan yrittäjä

Korpitie Mira, Lähihoitaja

Kujanpää Johanna (sit.) Rehtori

Kunnari Leena, Kirjanpitäjä

Lahdenperä Tuomas, Nuoriso-ohjaaja, yrittäjä

Lammi Jussi, Opiskelija

Lillbacka Veli-Matti, Yrittäjä

Lindholm Raimo, Maatalousyrittäjä

Malinen Tanja, Rehtori

Mannismäki Niina Tuotekehittäjä, restonomi

Mäntylä Minna , Aspa-kodin johtaja

Piri Mika, Yrittäjä

Rantala Ville, Yrittäjä

Renko Timo, Rakennusinsinööri

Rinkineva Lauri, Opiskelija

Saarimaa Susanna , Fysioterapeutti, yrittäjä

Sankelo Janne, Kansanedustaja

Sironen Anna-Maria (sit.),Nuorisotyönohjaaja

Syrjälä Piritta, Maaseudun kehittäjä, KTM

Takala Vesa, Yrittäjä

Tuominen Tapani, Lähihoitaja/ensihoito

Uusimäki Toni (sit.), Lukion rehtori

Välikangas Jari, Yrittäjä

Ylinen Virva, Yrittäjä